lisätty Kassa

Mikä on maalenkki? (Päivitetty 3.4.2024)

Moni kitaristi haluaa käyttää kahta vahvistinta yhtä aikaa, ja pitää niitä koko ajan päällä. Kahden vahvistimen käyttö aiheuttaa kuitenkin yleensä hurinaa jompaan kumpaan vahvistimeen, joka pitäisi saada pois. Hurinan aiheuttaa maalenkki, mutta onneksi sitä varten on olemassa ratkaisu, jonka nimi on erotusmuuntaja. Parhaiten maalenkin katkaisee Lehle P-Split.

Nämä laitteet ovat passivisia (Passive Split), eli ne eivät tarvitse sähköä toimiakseen. Näiden boksien sisältä löytyy on äänenlaadullisesti korkealaatuinen, varta vasten kitaran herkälle signaalille suunniteltu erotusmuuntaja.

Lehle P-Split

Lehle P-ISO

Lehle P-Split Stereo

Lehle P-Splitit katkaisevat maalenkin tehokkaasti ja pitävät soundin täysin muuttumattomana. Lisäksi isommasta P-Splitistä signaalin saa haaroitettua suoraan kahdelle vahvistimelle, siinä missä Lehle P-ISO:a käytetään vain yhden vahvistimen kanssa ja mahdollinen vahvistimien haaroitus tulee tehdä sitä ennen. Lehle P-Split Stereo-boksin reititysmahdollisuudet ovat sen sijaan todella monipuoliset.


Mitä maadoitus tarkoittaa?

Maa (engl. ground) esiintyy kitaralaitteissa kolmessa eri muodossa.

1) Verkkovirrassa – Verkkomaa (Earth Ground)
2) Laitteiden rungossa – Runkomaa (Chassis Ground)
3) Kitaran johdossa – Signaalimaa (Signal Ground)

Putkivahvistimet käyttävät sen verran paljon virtaa, että käytännössä jokaisen laitteen tulee olla maadoitettu. Maadoittamisen avulla ehkäistään ilmassa olevien häiriöiden pääsemistä vahvistimen sisälle. 

Maadoitus toimii myös suojana soittajalle. Jos vahvistimeen tulee vika ja sähköä alkaa liikkua sen sisällä, kulkeutuu se suoraan sähköjohtoa pitkin laitteen rungosta maahan. Jos laitteessa on sulake, se on asetettu tähän väliin, jolloin sulake palaa ja suojaa sekä vahvistimen komponentteja ja soittajaa.

Myös kitara ja kitarajohto ovat maadoitettuja. Ne toimivat osana tätä ketjua. Maadoitus suojaa kitaran elektroniikkaa häiriöiltä samoin kuin vahvistimen tapauksessa.

Mistä maalenkki muodostuu ja mistä se johtuu?

Maalenkki syntyy, kun laite on maadoitettu sähköverkkoon useasta eri kohdasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laite on maadoitettu rungostaan sähköverkkoon ja koska sisääntulojakki on oletusarvoisesti kytketty vahvistimen runkoon, maadoitus yhdistyy toiseen laitteeseen, kuten efektipedaaliin, kitarajohdon kautta.

Instrumenttijohdot alkavat toimia antennina, joka poimii häiriöitä ympäristöstä. Tämä antenni pitää katkaista. Lisäksi, kun maadoitus tapahtuu eri pituisilla johdoilla, syntyy helposti ilmiö, jota sähkömiehet kutsuvat nimellä potentiaaliero. Meidän ei tarvitse tietää tästä enempää vaan keskittyä pelkästään siihen, miten saamme purettua maalenkin turvallisesti.

Mitä tarkoittaa erotusmuuntaja ja mitä sillä tehdään?

Erotusmuuntaja (engl. Isolation Transformer, lyh. ISO) on 1:1 (yhden suhde yhteen) muuntaja, joka erottaa eri laitteet fyysisesti toisistaan. Signaali siirtyy eteenpäin muuntajan sisääntulon ja ulostulon välille syntyvän induktion avulla. Koska signaali kulkee niiden läpi on tärkeää, että muuntaja on suunniteltu huolella.

Erotusmuuntaja asetetaan koteloon ja siihen liitetään jakit sisäänmenoa ja ulostuloa varten. Tämä boksi laitetaan siihen paikkaan signaalitiellä, jossa hurinaa ilmenee. Yleensä se paikka on juuri ennen vahvistinta.

Mistä tiedän johtuuko kitarajärjestelmäni hurina maalenkistä?

1) Kytke kitara soittovalmiuteen ja rullaa sitten soittimen oma volume täysin pois päältä.
2) Jos hurina loppuu, se johtuu kitarasi mikkien poimimista häiriöistä, joka on eri asia kuin maalenkki.
3) Jos hurina jatkuu, hurinaa tulee vahvistimiesta ja jos vahvistin on kunnossa, kyseessä on maalenkki.

Esimerkkejä tavoista miten maalenkki syntyy ja miten sen voi katkaista

Alla olevissa kuviin on piiretty eri värejä, jotka kuvaavat eri osia sähköverkosta ja signaalitiellä. Nämä auttavat hahmottamaan paremmin miten ja miksi maalenkki syntyy.

 • Ruskea – 230 voltin vaihtojännitettä eli kansankielellä sähköä. Ruskea sähkö kulkee seinässä ja keikkapaikan laitetoimittajan tarjoamilla jatkojohdoilla. Tämä on sitä isoa ja pahaa, mystistä sähköä, joka tulee talon seinästä ja johon emme voi vaikuttaa.
 • Sininen – 230 voltin vaihtojännitettä, eli samaista sähköä kuin ruskeakin. Kuvissa nämä ovat omia verkkojohtojamme, eli niitä joilla kytkeydymme talon sähköverkkoon.
 • Vihreä – Maadoituksen kulku verkkovirrassa, laitteissa ja signaalissa.
 • Keltainen – Kitaran signaali.

Käytämme eri lyhenteitä kuvaamaan eri osasia ketjussa seuraavasti:

 • GTR – Sähkökitara.
 • AMP 1 & AMP 2 – Vahvistin/kaappi-yhdistelmä.
 • A – Pääasiallinen sähkön syöttöpiste keikkapaikan seinässä, josta sähkö jaetaan eteenpäin muusikoiden laitteita varten.
 • B – Backlinen taakse tuotu (yleensä) valkoinen 3-paikkanen Schuko, josta sinun oletetaan ottavan vahvistimellesi virran.
 • C – Lavan eteen vedetty backline-sähkö, johon sinun oletetaan kytkevän pedaalilautasi tai muut lavan etuosassa olevat laitteesi.
 • ISO – Erotusmuuntaja (Isolation transformer).
 • PEDALBOARD – Kokoelma pedaaleja ennen vahvistimen etuastetta.

1) Kitara ja vahvistin

Ensimmäinen yhdistelmä on kitara ja vahvistin. Tässä esimerkissä maa kulkee kitaran kielistä soittimen jakin runkoon, siitä johdon suojakerrosta (signaalimaa) pitkin vahvistimen runkoon (runkomaa), ja sieltä edelleen seinään (verkkomaa). Hurinaa ei synny, koska maalenkkiä ei ole.

2) Kitara ja kaksi vahvistinta

Ongelmat alkavat kun kytketään mukaan toinen vahvistin. Alla oleva esimerkki on se klassisin, eli kaksi Marshallin Plexiä yhteen linkitettyinä niiden input-jakkien kautta. Signaali kulkee Amp 1:sta Amp 2:een aiheuttaen maalenkin. Kuvassa lenkki näkyy selkeästi vihreänä, katkeamattomana kulkuna.

3) Maalenkin purku verkkovirrasta

Perinteinen ja samalla hengenvaarallinen tapa poistaa maalenkki on asettaa jotain Amp 2:n ja seinäpistokkeen väliin. Vaihtoehtoja on monia, ja ne ovat kaikki yhtä huonoja. Seinäpistokkeen maakontaktien teippauksen tai erilaisten adapterien käytön avulla estetään maan kulku eteenpäin. Sähkö on perusluonteeltaan laiskaa. Vikatilanteessa se menee sinne minne se pääsee nopeiten ja helpoiten. Jos sähkön luonnollinen kulku maahan (verkkomaa) on estetty, se hakeutuu seuraavaksi kitarajohtoon ja tulee sitä pitkin suoraan sormillesi. Ei hyvä idea.

4) Maalenkin purku erotusmuuntajalla

Asettamalla erotusmuuntajan toisen vahvistimen sisääntulon eteen katkaisemme maalenkin tehokkaasti ja turvallisesti. Molemmat vahvistimet on maadoitettu vikatilanteiden varalta, ja signaali on häiriötön. Erotusmuuntaja päästää kitarasignaalin muuttumattomana läpi, mutta erottaa signaalimaat toisistaan.

5) Kitara, pedaalilauta pattereilla ja vahvistin

Nyt mukana on pedaalilauta. Kuten esimerkissä yksi, maa kulkee signaalin mukana vahvistimelle ja sieltä verkkovirtaan. Maan kulku on yksinkertainen ja selkeä. Niin kauan kun pedaaleita käytetään pattereilla, maalenkkiä ei voi syntyä pedaalilaudan ympärille.

6) Pedaalilauta sähköihin lavan edestä

Tämä on helppo tapa saada maalenkki aikaiseksi. Pedaalilauta kytketään lavan edestä verkkovirtaan (pistoke C), jossa se voi kulkea seinässä kymmeniä metrejä ennen kuin se on fyysisesti samassa pisteessä kuin vahvistimesi (pistoke B). Tämä aiheuttaa eroa maadoitusten välillä ja luo maalenkin, joka ilmenee hurinana.

Erotusmuuntaja voi auttaa tähänkin pulmaan, mutta se on väärä tapa hoitaa asia. Jos kytkemme ketjuun mukaan mitään muuta, kuten toisen vahvistimen (Amp 2), valttikorttimme on jo käytetty ja olemme pulassa.

Jos ongelmaa ei eliminoida heti alkuunsa, joudutaan kierteeseen, jossa vian etsiminen hankaloituu huomattavasti. Kaiken lisäksi olet paikallisten teknikoiden armoilla. Jos he muuttavat kytkentöjään päivän aikana, maan kytkentä muuttuu, ja maalenkki voi poistua. Nyt olet erottanut maan erotusmuuntajalla ja järjestelmäsi hurisee sen takia, että se ei ole maadoitettu. Tähän noidankehään ei kannata joutua.

7) Pedaalilaudan sähköt samasta paikasta vahvistimen kanssa

C-pistokkeen sijaan kytkemme pedaalilaudan suoraan pistokkeeseen B, josta saamme myös vahvistimen sähköt. Tämä lyhentää sähköjen vetoja sille tasolle, ettei hurinaa enää esiinny. Meillä on pieni maalenkki, mutta niin pieni, ettei se muodostu ongelmaksi.

Toisin sanoen, jos vahvistimesta seinään menevä sähköjohto on 2 metriä pitkä ja pedaalilautamme sähköjohto on 6 metriä pitkä, eroa esiintyy vain neljän metrin verran. Pistokkeesta B rakenteiden kautta pistokkeeseen C voi puolestaan olla kymmeniä metrejä johtoa. Tässä tilanteessa ollaan lähempänä tähtimaadoitusta, jolla tarkoitetaan, että kaikki laitteet kytketään keikkapaikan sähköihin samasta pistokkeesta.

8) Kaksi vahvistinta ja pedaalilauta pattereilla

Nyt käytämme pedaaleissa pattereita. Käytämme splitteriä, jossa ei ole erotusmuuntajaa, ja kytkemme pedaalilaudan kahteen vahvistimeen. Tuloksena on samankaltainen tilanne kuin kohdassa kaksi. Tällä kertaa jakoboksi kytkee vahvistimien runkojen maat yhteen. Maalenkki on valmis, tuttu vihreä kehä näkyy kuvassa.

9) Kaksi vahvistinta ja pedaalilauta sähköihin lavan edessä

Jos äskeistä tilannetta halutaan pahentaa, kytketään pedaalilauta sähköihin lavan edestä (pistoke C). Tämä on ns. "worst case" -skenaario, jossa sinulla on järjestelmässäsi kaksi eri maalenkkiä. Tämä kytkentä hurisee niin paljon, ettei kunniallinen miksaaja suostu tällaisella vetämään. Kuvassa näkyy selkeästi kaksi vihreätä kehää eli maalenkkiä.

10) Kaksi vahvistinta ja pedaalilauta samaan sähköön kuin vahvistin

Tässä puretaan kohdan yhdeksän kauhutilannetta. Ensimmäiseksi kytkemme pedaalilaudan samaan pistokkeeseen kuin vahvistimen. Toinen maalenkki on näin poistettu.

11) Oikein tehty kahden vahvistimen ja pedaalilaudan kytkentä

Nyt asetamme toisen vahvistimen eteen erotusmuuntajan jolloin poistamme jäljelle jääneen maalenkin Lehlen P-splitin erotusmuuntajan avulla. Alla olevassa kuvassa reititämme signaalin Amp 1:een suoraan pedaalilaudasta ja Amp 2:een P-Splitin erotusmuuntajan kautta. Vaihtoehtoisesti voimme reitittää molemmat vahvistimet suoraan P-Splitistä. Otamme sähköt pedaalilaudalle suoraan vahvistimen takaa pisteestä B. Näin muodostamme ns. tähtimaadoituksen, jossa kaikki laitteet maadoitetaan samaa kautta ennen kuin ne siirretään eteenpäin isoon (ruskeaan) verkkoon. Tuloksena meillä on hiljainen kitarajärjestelmä ilman hurinoita.

12) Kolme vahvistinta ja pedaalilauta ilman hurinoita

Voimme jatkaa tätä samaa ajatusta vaikka kuinka pitkälle. Viimeisessä esimerkissä kytkemme kolme vahvistinta soimaan yhtä aikaa. Vain yhden vahvistimen sisäänmenon signaalimaa on kytkettynä, muista se on irrotettu. Vahvistimet on maadoitettu runkojensa (runkomaa) kautta verkkovirtaan (verkkomaa). Järjestelmä on turvallinen käyttää, eikä maalenkkejä synny.


*****

Jos et haluakaan syystä tai toisesta viedä itse pedaalilautaprojektiasi loppuun asti, voimme viimeistellä pedaalilaudan puolestasi niillä tarvikkeilla, jotka olet meiltä hankkinut. Ne eivät siis missään tapauksessa mene hukkaan.

ALOITA PEDAALILAUTAPROJEKTISI AMMATTILAISEN AVULLA.

Katso palvelumme

Toimitukset Suomeen

Lähetys saman päivän aikana