lisätty Kassa

Johtojen testaaminen yleis- ja kapasitanssimittarilla

Testaa kaikki valmistamasi johdot yleismittarilla kolmella eri tavalla:

1) Kärjestä kärkeen (kuuma)

 • Aseta yleismittari ohm-tilaan (symboli Ω) mahdollisimman pienelle mitta-asteikolle.
 • Aseta johdon molemmat liittimet tukevasti pöytää vasten. Älä pidä niitä kädessäsi vaan paina ne mittatikuilla puupöytään kiinni. Tässä liittimien alla voi olla myös pyyhe tai muu kangas.
 • Aseta mittatikut (musta ja punainen) johdon liittimien päihin.
Lukeman tulisi olla tasainen ja yhden ohmin luokkaa. Muutama ohmi on vielä sallittu määrä, mutta jos lukema kasvaa ja on suurempi kuin muissa valmistamissasi samanpituisissa johdoissa, tarkista vielä kertaalleen kyseisen johdon ja liittimen väliset pinnat.

2) Rungosta runkoon (maa)

 • Aseta yleismittari ohm-tilaan mahdollisimman pienelle mitta-asteikolle.
 • Aseta johdon molemmat liittimet tukevasti pöytää vasten. Älä pidä niitä kädessäsi vaan paina ne mittatikuilla puupöytään kiinni.
 • Aseta mittatikut (musta ja punainen) johdon liittimien runkoon.

Lukeman tulisi olla tasainen ja yhden ohmin luokkaa. Muutama ohmi on vielä sallittu määrä, mutta jos lukema kasvaa ja on suurempi kuin muissa valmistamissasi samanpituisissa johdoissa, tarkista vielä kertaalleen kyseisen johdon ja liittimen väliset pinnat.

3) Vastus kärjestä (kuuma) runkoon (ground)

 • Aseta yleismittari ohm-tilaan mahdollisimman pienelle mitta-asteikolle.
 • Aseta johdon molemmat liittimet tukevasti pöytää vasten. Älä pidä niitä kädessäsi vaan paina ne mittatikuilla puupöytään kiinni.
 • Aseta mittatikut (musta ja punainen) ristiin johdon molempien päiden liittimiin niin, että toinen tikku on johdon toisen pään kärjessä ja toinen mittatikku on johdon toisen pään rungossa.

Tässä mittauksessa ei saisi näkyä mitään lukemaa, eli tuloksena tulisi olla ääretön vastus.

Signaalijohtojen kapasitanssin mittaus

Tähän mittaukseen tarvitaan erillinen kapasitanssimittari. Vaikka joistain yleismittareista löytyy kapasitanssiosio, sen tuoma tulos ei ole riittävän tarkka, koska kitarajohdosta mitataan hyvin spesifejä lukemia. Custom Boardsilla käyttämämme mittari on Agilent U1732B.


 • Aseta mittari lukemaan kapasitanssia (C).
 • Aseta johdon toinen liitin tukevasti pöytää vasten. Älä pidä sitä kädessäsi vaan paina se mittatikuilla puupöytään kiinni.
 • Aseta mittatikut samaan liittimeen, eli älä mittaa johtoa päästä päähän kuten vastusta mitattaessa.

Nyrkkisääntö on, että hyvälaatuisen kitarajohdon kapasitanssiarvo on noin 100 pF/metri. 

Jos välijohtosi on 20 cm pitkä, sen kapasitanssin tulisi siis olla noin 20 pF. 

Luvut voivat olla suurempiakin, mikä ei tarkoita, että johdossa olisi välttämättä mitään vikaa. Kapasitanssilukema vaihtelee mitattavan taajuusalueen mukaan, mutta olemme havainneet luotettavaksi käytännöksi mitata kapasitanssin 1 kilohertsin alueelta. 

 • Tarkkaile, onko johtojen välillä eroavaisuuksia mittauslukemissa ja varmista, että kapasitanssi on oikeassa suhteessa johdon pituuteen.
 • Jos olet tehnyt johdot huolellisesti ja olet mitannut niistä muutaman, pystyt jo melkein arvaamaan, mikä seuraavan johdon lukema on.
 • Merkitse halutessasi kitarajohdon ja johtoviuhkan kapasitanssilukemat ylös. Niitä voi olla hyödyllistä verrata myöhemmin muista johdoista mittaamiisi lukemiin.

Tee nämä samat testivaiheet kaikille signaalijohdoille eli välijohdoille, kitaraan menevälle johdolle ja vahvistimelle meneville johdoille. Verkkovirtajohtojen kapasitanssin mittaaminen on turhaa. Niiden tapauksessa pelkkä vastuksen mittaaminen riittää mutta on sitäkin tärkeämpää. Eri johtimien välisen vastuksen tulee olla ääretön, eli ne eivät saa olla missään kontaktissa keskenään.

*****

Jos et haluakaan syystä tai toisesta viedä itse pedaalilautaprojektiasi loppuun asti, autamme sinua mielellämme.

ALOITA PEDAALILAUTAPROJEKTISI AMMATTILAISEN AVULLA.

Täytä suunnittelulomake

Toimitukset Suomeen

Lähetys saman päivän aikana