lisätty Kassa

Virtalähteiden termit kuntoon

Efektien virransyötön yhteydessä sähköstä puhutaan yleensä kahdella eri termillä. Nämä ovat:

  • Jännite (V, voltit)
  • Virta (A, ampeerit)

Niiden englanninkielisistä nimistä ja puhekielessä käytetyistä ilmaisuista johtuen ne menevät usein muusikoiden puheissa ristiin.

Jännite (voltit)

Voltit (V) ovat pedaalin tarvitsemaa käyttöjännitettä, jota mitataan volteissa. Pedaalin sisällä olevat komponentit käyttävät toimiakseen ennalta määrättyä jännitettä, joten tarkista aina oman pedaalisi käyttöjännite joko lukemalla se pedaalin kyljestä tai tarkistamalla se valmistajan verkkosivuilta.

Efektien yleisin käyttöjännite on 9 volttia, joskus 12 volttia tai jopa 18 volttia. Anna aina pedaalille juuri sitä jännitettä eli se määrä voltteja kuin valmistaja on tarkoittanut. Liian suuri jännite voi rikkoa pedaalin, ja liian pienellä jännitteellä pedaali ei puolestaan toimi oikein. Virtalähde itsessään ei vahingoitu, vaikka se antaisi ”väärää” jännitettä pedaalille.


Tasajännite (DC voltage)

95 prosenttia kaikista pedaaleista käyttää tasajännitettä, joka merkitään pedaaliin lyhenteellä DC (Direct Current). Tällä tarkoitetaan, että sähkövirta kulkee virtapiirissä aina vain yhteen suuntaan. Englanninkielinen sana ”current” tarkoittaa virtaa ja siten olisi selkeämpää puhua tasavirrasta, mutta Suomessa sähköoppineet käyttävät virallisesti termiä tasajännite.Mitä tarkoitetaan tasajännitteen polariteetilla?

Tasajännitteellä on kaksi polkua, positiivinen ja negatiivinen. Toinen niistä on kytketty virtaliittimen runkoon ja toinen sen kärkeen. Likimainen kaikki tasajänniteellä toimivat pedaalit käyttävät liitintä, jossa miinus on liittimen kärjessä ja plus sen rungossa.

Etsi efektisi kyljestä tällainen kuva, joka havainnollistaa jännitteen polariteetin. Jos kuvaa ei löydy, lue manuaalia ja etsi tekstiä “center negative”. Se tarkoittaa, että miinus on liittimen kärjessä ja sen
polariteetti on efekteille ”normaali”.

Vain muutamaa perinteistä transistorityyppiä käyttävä pedaali ja Eventiden modernit digitaaliefektit tarvitsevat jännitettä, jossa liittimen kärki on positiivinen.


Vaihtojännite (AC voltage)

Vaihtojännitteen eli AC:n kohdalla virran suunta vaihtelee 180 astetta 50 tai 60 hertsin taajuudella (riippuen missä maassa laitetta käytetään), mutta jännite pysyy samana.


Jos sinulla on AC-jännitettä (alternating current) vaativa pedaali, sen virroittaminen onnistuu vain sille erikseen suunnitellulla virtalähteellä tai sitä varten pyhitetyllä virtalähteen osiolla. AC-pedaalit ovat huomattavasti harvinaisempia, mutta tämä asia kannattaa varmistaa virranjakosuunnitelman yhteydessä ennen kuin alkaa kytkeä pedaaleita kiinni virtalähteeseen. Huomioithan, että virtaliittimen polariteetilla ei ole väliä AC-jännitettä käyttävissä pedaaleissa.

Virta (ampeerit)

Ampeeri (A) on virran yksikkö, ja efektien kanssa pelatessa sitä mitataan milliampeereissa (mA). Ampeerimäärällä tarkoitetaan pedaalin virrankulutusta eikä sitä tule sekoittaa jännitteeseen (voltteihin).

Efekti tarvitsee tietyn määrän virtaa (ampeereja) toimiakseen, ja se ottaa virtaa vain niin paljon kuin se tarvitsee. Toisin kuin voltteja, ampeereja saa olla virtalähteen lähdössä vaikka kuinka paljon ”liikaa”.

Virtalähteen lähdössä voi olla esimerkiksi merkintä 400 mA. Tämä tarkoittaa, että kyseinen lähtö pystyy tuottamaan sen verran virtaa (ampeereja) tietyllä jännitteellä. Jos pedaali käyttää 9 voltin käyttöjännitettä mutta kuluttaa virtaa vain 10 mA, virtalähteen 400 mA:n lähtöön jää käyttämätöntä virtaa 390 mA. Tällä "ylijäämällä" ei ole mitään vaikutusta efektin tai virtalähteen toimintaan.

Jos taas kytket virtasyöpön, yli 100 milliampeeria käyttävän digitaalisen pedaalin 100 mA:n lähtöön, virtalähde ei pysty antamaan tarpeeksi virtaa pedaalille, vaikka jännite olisikin oikea. Tämä ilmenee yleensä kovana huminana, virtalähteen kuumentumisena tai siinä, ettei pedaali lähde lainkaan käyntiin.

Tarkista aina oman pedaalisi virrantarve valmistajan verkkosivuilta. Valmistajat ilmoittavat, kuinka paljon virtaa heidän pedaalinsa kuluttavat, joten ota tämä huomioon hankkiessasi virtalähdettä. Pedaalien valmistajat tekevät kaikkensa ilmoittaakseen oikeat tiedot sivuillaan, sillä näin he välttyvät turhilta takuuhuolloilta.

Watit

Watti on sähkötekniikassa tehon yksikkö, johon ei efektipedaalien maailmassa kovin usein törmää. Joskus virtalähdevalmistajat voivat ilmoittaa virtalähteensä kokonaistehon watteina, ja joskus taas efektivalmistajat saattavat käyttää watteja kuvaamaan efektin tarvitsemaa virtamäärää. Tämä on kuitenkin melko harvinaista eikä liity virtalähteen ulostuloista tulevaan jännitteeseen tai ampeereihin ainakaan niin, että muusikon kannattaisi välittää wateista virtalähdettä valitessaan. Yritämme välttää Custom Boardsilla wateista puhumista virtalähteiden yhteydessä sekaannusten ehkäisemiseksi, joten en huolehtisi wateista yhtä poikkeusta lukuunottamatta.

Voodoo Lab Pedal Power 2 Plus ja sen verkkoulostulo

Voodoo Lab Pedal Power 2 Plusin takaa löytyy ylimääräinen IEC-liitin, jonka avulla virtalähteeseen voi kytkeä joko toisen virtalähteen tai vaikkapa Schuko-pistokkeen, jolla voi antaa sähköä niille efekteille, jotka eivät mahdu virtalähteen lähtöihin. Tämä liitin ohittaa varsinaisen virtalähteen, mutta sen yhteydessä on teksti "200 W max". Se tarkoittaa, että liittimestä saa 200 wattia tehoa siihen kytketyille laitteille.


Miten tulkitsemme tätä? Tiedämme, että pedaalimme käyttävät 9 voltin jännitettä. Tiedämme myös, että tehoa on saatavilla 200 wattia. Enää meidän tarvitsee vain tietää, kuinka paljon virtaa (ampeereja) tämä liitin maksimissaan voi antaa, jolloin voimme laskea, mitä pedaaleja tähän syöttöön voi kytkeä.

LASKE WATTIEN, VOLTTIEN JA AMPEERIEN SUHDE

Vastauksena on hurjat 22.22 ampeeria. Strymonin tai Eventiden virtasyöpöt pedaalit käyttävät maksimissaan 500 mA virtaa, joten tämä lähtö antaa mahdollisuuden kytkeä siihen 44 ylimääräistä digipedaalia. Voodoo Lab Pedal Power 2:n verkkoulostulon avulla virtalähteen kapasiteettia voidaan siis laajentaa huomattavasti, ja koko pedaalilauta voidaan silti kytkeä verkkovirtaan vain yhdellä verkkojohdolla.

Lähdöt vs. osio

Lähdöillä tarkoitamme virtalähteen pedaaleille tarkoitettuja naarasliittimiä. Nämä on kuitenkin voitu yhdistää virtalähteen sisällä samaksi osioksi, jolloin niillä on sama maa. Suosittelemme käytettäväksi vain yhtä pedaalia per virtalähteen osio. Näin vältytään hurinoilta tai jopa virtalähteen rikkoutumiselta. On hyvin tapauskohtaista, voiko samasta osiosta käyttää useampaa lähtöä, joten kaikista varmin ja häiriöttömin tapa on kytkeä jokaiseen osioon vain yksi pedaali. Näin jokainen pedaali on eristetty muista lähdöistä sähkönsyötön suhteen. Poikkeuksen tähän sääntöön tekee erillinen johto, jolla yhden lähdön voi jakaa kahdelle pedaalille ilman häiriöitä.


Mitä tarkoittaa eristetty (engl. isolated) virtalähde?

Virtalähteen eristetty lähtö tarkoittaa, että sen yksittäisen ulostulon maapotentiaali on erillään saman virtalähteen muista lähdöistä.

Jos virransyötön eri lähtöjen maat ovat yhdessä, ne voivat muodostaa hurinaa aiheuttavan maalenkin, sillä maa kulkee sekä virran että signaalin mukana. Näin ne muodostavat "kehän" ja toimivat antenneina poimien melua ympäristöstä. Oikein eristetty virtalähteen ulostulo on myös erotettu verkkovirran maasta, mikä vielä omalta osaltaan ehkäisee mahdollisia ongelmia.

Eristetty lähtö ei aiheuta maalenkkiä järjestelmään, jossa käytetään useita efektejä yhtä aikaa. Kaikki Custom Boardsin myymät virtalähteet ovat erotettuja, eli virtalähteen sisällä on ikään kuin useampi erillinen yksikkö. Tämä takaa sen, ettei ylimääräisiä hurinoita synny.

Mitä tarkoittaa säännöstelty (engl. regulated) virransyöttö?

Reguloitu virtalähde tarkoittaa, että virtalähde tai sen yksittäinen lähtö pystyy tuottamaan tasaista jännitettä (voltteja) pedaaleille, vaikka niiden asetuksia muutettaisiin niin, että efektien virrantarve kasvaa tai vähenee. Jos virtalähde ei olisi reguloitu, jännite (voltit) tippuvat aina, kun virrankulutus (ampeerit) nousee, ja toisin päin.

Haluamme toisin sanoen antaa efekteillemme reguloitua jännitettä eristetystä lähdöstä.

*****

Jos et haluakaan syystä tai toisesta viedä itse pedaalilautaprojektiasi loppuun asti, voimme viimeistellä pedaalilaudan puolestasi niillä tarvikkeilla, jotka olet meiltä hankkinut. Ne eivät siis missään tapauksessa mene hukkaan.

ALOITA PEDAALILAUTAPROJEKTISI AMMATTILAISEN AVULLA.

Katso palvelumme

Toimitukset Suomeen

Lähetys saman päivän aikana