lisätty Kassa

Kohinasalvan eri käyttötarkoitukset (Päivitetty 26.3.2024)

Kiertääkö kitara keikoilla hallitsemattomasti? Poimivatko soittimen mikit keikkapaikalta hälyääniä, jotka tulevat ulos vahvistimesta ylimääräisenä meluna? Onko gain-pedaalien tai vahvistimen etuasteen kohina kappaleiden välissä infernaalista? Ongelmat johtuvat yleensä siitä, että soundissa on runsaasti gainia eli säröä.

Kohinasalpa (eng. noise gate, noise suppressor) on ratkaisu edellä mainittuihin ongelmiin. Laitteesta hyötyvät etenkin ne kitaristit, joilla on enemmän gainia soundissaan ja jotka haluavat luoda kappaleisiinsa dramatiikkaa täysin hiljaisten hetkien avulla.

Kohinanpoistaja ”haistaa”, mikä osa sille syötetystä äänestä on kitaraa ja mikä melua. Kohinasalpa on oiva hätäapu keikoilla, joilla olosuhteet vaihtelevat päivittäin. PA:n kehno sijoittelu tai lähellä sijaitsevat sähkögeneraattorit tai halvat LED-screenit voivat aiheuttaa melua kitarajärjestelmääsi ja tehdä keikasta kivuliaan kokemuksen. Tämä voidaan helposti välttää kohinasalvan avulla.

Jos ongelma havaitaan ajoissa, kohinasalpa on helppo laittaa osaksi pedaalilautaa jo sen suunnitteluvaiheessa, jolloin pedaalimallinen kohinasalpa solahtaa vaivatta osaksi kokonaisuutta.

ISP Decimator on maailman johtavin kohinasalpa

80-luvulla yritykset vähentää kitarasoundin kohinaa ja sihinää olivat vielä alkeellisia. Laitteet heikensivät koko ketjun soundia ja leikkasivat kitarasignaalin häntää luonnottomasti. Noise gate olikin monelle kirosana, mutta nykyään kaikki on toisin. Nykyään puhutaan gaten sijaan suppressoreista. Niille on ominaista kyky seurata kitarasignaalia tarkasti ja erottaa, mikä on kitarasta lähtöisin olevaa ääntä ja mikä melua.


Yhdysvaltalainen Buck Waller kehitti 90-luvulla Rocktronille Hush-kohinasalvan. Se oli aikoinaan erittäin suosittu laite, jota käyttivät etenkin metallibändien kitaristit. Buck lähti Rocktronilta, perusti oman ISP Technologies -firmansa ja kehitti nykyisen noise gate -pedaalien teollisuusstandardin, ISP Decimatorin. Decimator II:n suorituskyky on entistä parempi kuin ykkösversion. Sen kyky seurata kitaran signaalia on erittäin kehittynyt ja luonnollinen. Pitkien nuottien tasaiseen hiljenemiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja ne on saatu erittäin luonnollisiksi.

ISP Decimatorin perusversio on tarkoitettu sarjaan kytkettäväksi.

Perusmallista on myös kätevä minipedaali ISP Deci-Mate. Se mahtuu vielä tiukemmin ahdettuun pedaalilautaan. Näiden kohinasalpojen sisällä oleva tekniikka on täysin yhtenäinen, ja niistä molemmista löytyvät tavalliset ”input”- ja ”output”-liitännät.

ISP Decimator G-string sisältää ”input”- ja ”output”-liitäntöjen lisäksi erilliset “Decimator In” and “Decimator Out” -liitännät, joihin kohinaa aiheuttavat laitteet asetetaan.

G-string käyttää kahta eri piiriä poistamaan melua kitarajärjestelmästä. Ensimmäinen ”haistaa” kitaran signaalin, ja toinen poistaa pedaalien aiheuttaman kohinan. Suhisevat gain-asteet kytketään tällöin noise gaten ”sisään”. ISP on nimennyt nämä liittimet kuvaamaan hyvin sitä, miten kohinasalpa kytketään ja mitä gaten sisällä tapahtuu:

 • Guitar In – signaali tulee sisään ensimmäisen kerran
 • Guitar Out – kitaran signaali poistuu ja lähetetään kohinaa aiheuttaville laitteille
 • Decimator In – signaali tuodaan takaisin Decimatorin sisään
 • Decimator Out – puhdistettu signaali lähetetään edelleen vahvistettavaksi

Mistä melu tulee vahvistimeeni?

Ennen kuin noise gate kytketään järjestelmään, on syytä paikallistaa, mistä melu saa alkunsa. Jos vika on vahvistimessa tai efekteissä, tai kyseessä on maalenkin tai heikkolaatuisen virtalähteen aiheuttama hurina, se on helppo havaita: kytke kitararigi soittovalmiuteen ja sulje kitaran volumepotikka!

Jos kuulet hurinaa, kohinaa tai sirinää, ne johtuvat jostain, mikä on signaalitiellä kitaran mikkien jälkeen. Kohinasalvan voi asettaa vaikka vahvistimen efektilenkin paluuseen, jolloin sillä voi hätätapauksessa poistaa kaiken sitä edeltävän roskan signaalitieltä, mutta se ei kuitenkaan ole sen oikea käyttötarkoitus. Suosittelemme siivoamaan ensiksi pois muut hurinat signaalitieltä ja toistamaan edellä mainitun simppelin testin.

Induktiohurina

Jos ei-toivottu hurina alkaa vasta, kun kitaran volumepotikka avataan, se on helppo ratkaista kohinasalvalla.

Meitä ympäröi valtava määrä sähkömagneettikenttiä, jotka aiheuttavat 50 hertsin hurinaa kitaran yksikelaisiin mikkeihin. Helpoin tapa päätellä, ovatko ulkoiset häiriöt melun aiheuttajia, on sulkea ja avata toistuvasti kitaran volumepotikkaa ja vaikka liikkua soittimen kanssa siinä tilassa, missä sitä aiotaan soittaa. Kitaran elektroniikan suojaus on tietysti myös tärkeää. Yksikelaiset mikit hurisevat, sille ei voi mitään, mutta jos kitaran elektroniikka on asianmukaisesti suojattu, häiriöt pienenevät huomattavasti eivätkä välttämättä haittaa enää niin pahasti.

Jos ilmassa on induktiota, siitä ei pääse noin vain eroon. Täydellisen suojauksen toisi vain vahvistimen ja kitaran tai itse asiassa koko huoneen kääriminen folioon, mikä ei ole kovinkaan käytännöllistä. Koska induktio on ainoa asia, mihin ei itse voi vaikuttaa, tämä on yksi ISP Decimatorin yleisimpiä käyttötarkoituksia. Eli:

 • Jos melu jatkuu, kun kitaran volume suljetaan, vika on jossain muualla järjestelmässä. Tällöin soittimen mikit ja ympäröivät häiriöt on suljettu pelistä pois.
 • Jos hurina alkaa, kun kitaran volume avataan, se on helposti poistettavissa kohinasalvalla.

ISP Decimatorin yleisimmät kytkentätavat

1. Kitaraan kiinni

Alkuolettamus kohinasalvan käyttämiselle on siis se, että kaikki muut häiriön aiheuttajat on jo eliminoitu, virtalähteet eivät inise ja järjestelmä on muutenkin puhdas. Ongelmana pitäisi olla pelkästään kitaran mikkien ympäristöstä poimimat häiriöt tai mikkien kiertäminen.

Jos mikkien hurina on ylitsepääsemätöntä, melun voi kesyttää ISP Decimatorilla asettamalla sen heti kitaran perään ennen pedaaleita tai muitakaan laitteita. Tämä on tehokas ratkaisu keikkapaikoilla esiintyvään sähkögeneraattoreiden ja magneettikenttien luomaan induktiosähköön, joka pahentaa etenkin yksikelaisten mikkien ja myös humbuckerien hurinaa.


Jos melu aiheutuu akustisesta kierrosta, gate kannattaa tässäkin tapauksessa sijoittaa heti kitaran perään. Kun gate on oikein säädetty, melua ei pääse pedaaleille asti eikä se pääse eskaloitumaan muussa järjestelmässä. Emme halua tappaa kiertoa kokonaan, sillä hyvälaatuinen ja hallittavissa oleva akustinen kierto on olennainen osa sähkökitaran soundia. Siitä pääsee nauttimaan oikeanlaisella kitararigin suunnittelulla, vaikka gate olisikin käytössä. Itse asiassa gatesta on usein apua oikeanlaisen kierron saavuttamisessa.

2. Gain-pedaalien jälkeen sarjassa

Toinen tapa kohinasalvan käytölle on tilanne, jossa signaali on täysin hiljainen kitaran volume auki, mutta kun polkaistaan päälle joku gain-pedaali, kuten fuzz tai distortion, kohina on häiritsevän kova.

Jos suurin ongelma on high gain -pedaalien transistorien tai diodien aiheuttama kohina, ISP Decimatorin perusmalli voidaan asettaa heti niiden perään – kuitenkin niin, että delay- ja reverb-pedaalit ovat signaalitiellä vasta gaten jälkeen, eli lähempänä vahvistinta. Näin gate ei leikkaa niiden häntiä ja toistoja pois, mutta suhinat jäävät gateen kiinni, ja loput efektit saavat käsitelläkseen puhtaampaa signaalia.


3. Gain-pedaalien kohinoiden poisto ISP G-String pedaalilla

 

Joskus laudassa olevat fuzzit kohisevat sen verran reippaasti, että ISP:n perusmalli ei pure niihin tyydyttävällä tavalla. Se kyllä leikkaa gain-kohinan, mutta gate on jouduttu säätämään niin tiukalle, että osa melusta tulee kuuluviin, kun kitarasta soitettu nuotti alkaa hiljentyä. Tällaisessa tilanteessa suosittelemme käyttämään ISP Decimatorin G String -versiota.

 • Guitar In: kitara kytketään suoraan ISP:n ”Guitar In” -liitäntään. Näin se erottaa kitaran signaalin sitä edeltävästä melusta
 • Guitar Out: tästä signaali viedään ensimmäiselle kohinaa aiheuttavalle pedaalille
 • Decimator In: signaali tuodaan viimeiseltä kohinaa aiheuttavalta pedaalilta takaisin Decimatoriin
 • Decimator Out: tästä signaali jatkaa matkaansa muille pedaaleille tai suoraan vahvistimelle

4. Vahvistimen etuasteen ja säröpedaaleiden kohinoiden poisto ISP G-String pedaalilla

Kannattaa yrittää erottaa hurina ja sirinä gain-kohinasta, joka voi olla vahvistimen normaali ominaisuus. Jos kitara kytketään suoraan vahvistimeen ja kohina on kitaran volumen ollessa kiinni liian kova, ylimääräinen melu tulee luultavasti etuasteputkista. Tämä voi olla vahvistimen täysin normaali ominaisuus, mutta sekin voidaan tarvittaessa ”geitata” pois häiritsemästä.


Kohinasalpa kytketään tässä esimerkissä vahvistimen efektilenkkiin, ja sen toiminta riippuu hyvin paljon siitä, miten vahvistimen efektilenkki on toteutettu. Saman kytkennän voi myös tehdä erillisellä etuasteella ja vahvistinpäätteellä. Tällä tavoin saadaan aikaan tehokkain mahdollisin kohinanpoisto high gain -ympäristössä. Kokeile, miten kytkentä toimii omien kamojesi kanssa – olemme saaneet Custom Boardsilla erinomaisia tuloksia tämän kytkennän avulla.

 • Guitar In: kitara kytketään suoraan ISP:n ”Guitar In”-
  liitäntään. Näin se erottaa kitaran signaalin sitä edeltävästä melusta
 • Guitar Out: nyt ajattelemme myös vahvistimen etuastetta gain-asteena ja kohinan aiheuttajana, mitä se usein onkin. Signaali viedään ensiksi ensimmäiselle kohinaa aiheuttavalle pedaalille, josta se viedään vahvistimen input-liitäntään. Gain-pedaalien ja vahvistimen inputin välissä voi olla myös muita pedaaleita, jotka jäävät tällä kytkennällä gaten ”sisään”
 • Decimator In: signaali tuodaan takaisin vahvistimen efektilenkin lähdöstä (FX Send) ISP Decimatorin ”Decimator In” -liitäntään. Näin koko pedaalien ja vahvistimien gain-osio jää kohinasalvan omaan looppiin
 • Decimator Out: tästä liitännästä signaali palautetaan lopuksi vahvistimen efektilenkin paluuseen (FX Return). Jos käytössä on reverb- tai delay-pedaaleita, ne tulevat vasta gaten jälkeen, eli juuri ennen päätevahvistinta. Kytkentä on täydellinen, ja ISP poistaa tehokkaasti kaiken pedaalien ja vahvistimen aiheuttaman kohinan

Noise Gate perkussiivisena efektinä

Kohinasalvalla voi tehdä muutakin kuin poistaa pelkästään häiriöääniä. ISP Decimatoria voi käyttää myös efektinä, kuten monet metallikitaristit ovat soitollaan tehokkaasti osoittaneet.

Gaten käyttö oli ratkaisevassa roolissa 90-luvun lopun asennemetallissa, missä soitettiin katkovia riffejä, joissa on paljon lyhyitä taukoja. Tämä soittotyyli on säilynyt tähän päivään asti. Kun gaten säätää tarpeeksi tiukalle, soitto saadaan hyvinkin perkussiiviseksi, mikä helpottaa nopeiden ja tarkkojen riffien soittamista, ja se tekee selvät tauot pikkausten väleihin. Tämä lisää huomattavasti soiton ja ilmaisun tehokkuutta.

Muista, että hiljaisuus on osa musiikkia, eikä mikään ole tehokkaampi musiikillinen ilmaisukeino kuin kovaa soitettu fuzz-riffi ja sen jälkeinen täydellinen hiljaisuus ennen seuraavaa voimasointua.

*****

Jos et haluakaan syystä tai toisesta viedä itse pedaalilautaprojektiasi loppuun asti, voimme viimeistellä pedaalilaudan puolestasi niillä tarvikkeilla, jotka olet meiltä hankkinut. Ne eivät siis missään tapauksessa mene hukkaan.

ALOITA PEDAALILAUTAPROJEKTISI AMMATTILAISEN AVULLA.

Katso palvelumme

Toimitukset Suomeen

Lähetys saman päivän aikana