lisätty Kassa

 

Keeley Seafoam Plus Chorus

Keeley Electronics

CB1364

TOIMITUSKULUT

1 kpl jäljellä

Keeley Seafoam Plus Chorus gives you three different chorus effects with their own separate special features designed for bass.
  Controls:
  Mode:
  Three-position switch for choosing the desired effect type.
  Seafoam mode gives you a traditional chorus effect reminiscent of 1980's Boss and Ibanez chorus sounds.
  ADT mode gives you Keeley's ADT (Automatic Double Tracking) effect, which creates second and third voices with controllable frequencies and pitch. True chorus effect that is not found on any other chorus pedal. 
  Dual Chorus mode gives you a chorus effect with two voices with separated high and low frequency bands that can be fine-tuned.
  Rate/Tune:
  In ADT mode this setting controls the pitch of doubled voices. In Seafoam and Dual Chorus modes this setting controls modulation speed.
  Depth/Time:
  In ADT mode this setting defines the delay time of the doubled voices. In Seafoam mode this setting controls modulation depth. In Dual Chorus mode this setting controls the depth of higher chorus voice.
  Space:
  In ADT mode you will have an added bonus of the reverb sound of Keeley's Abbey Chamber Verb, the amount of which this setting controls in that mode. In Seafoam mode this setting acts as a tone control. In Dual Chorus mode this setting controls the depth of lower chorus voice.
  Mix:
  Sets the mix between dry and effected signals.
  Internal DIP Switches:
  You will find two DIP switches inside the pedal, which are in down position as factory default. Switch 1 in up position activates bass mode. The features are mostly the same as in default mode but with EQ and sounds tailored suitable for bass use. Switch 2 in down position gives you a bright, full chorus sound, the up position activates a more vintage setting with more warmth.
  • Power requirements: 2.1 mm 9 V DC centre negative. 65 mA.
  • True Bypass
  • Made in USA

  in Finnish:

  Keeley Seafoam Chorus antaa käyttöösi kolme erilaista chorussoundia, joissa jokaiselle myös bassolle suunniteltu erityisominaisuus.

  • Säädöt:
   Mode:
   Kolmiasentoinen kytkin halutun efektin valintaan. 
   Seafoam-tilassa perinteinen chorusefekti, joka on samantyylinen kuin 1980-luvun Bossin ja Ibanezin choruspedaalien soundit.
   ADT-tilassa saat käyttöösi Keeleyn ADT-efektin, joka luo toisen ja kolmannen äänen, joiden taajuutta ja viivettä voit säätää. Aito chorus-efekti, jota ei löydy muista choruspedaaleista.
   Dual Chorus-tilassa käytössäsi on kaksiääninen chorus-efekti, jonka ylä- ja alataajuudet erotettu toisistaan ja ovat hienosäädettävissä.
   Rate/Tune:
   ADT-tilassa säätää tuplausäänien virettä. Seafoam- ja Dual Chorus-tiloissa tämä säätö ohjaa modulaation nopeutta.
   Depth/Time:
   ADT-tilassa tämä säätö määrittää tuplausäänien delayajan. Seafoam-tilassa määrittää modulaation syvyyden. Dual Chorus-tilassa määrittää korkeamman chorusäänen syvyyden.
   Space:
   ADT-tilassa käytössäsi on myös Abbey Chamber Verbin reverb-soundi, jonka määrää tämä säätö ohjaa ko. tilassa. Seafoam-tilassa tämä säätö toimii tonesäätönä. Dual Chorus-tilassa tämä säätö kontrolloi matalamman chorusäänen syvyyttä.
   Mix:
   Määrittää kuivan ja efektoidun signaalin välisen suhteen.
   Sisäiset dippikytkimet:
   Sisällä kaksi dippikytkintä, jotka ovat tehdasasetuksina ala-asennossa. Kytkin 1 yläasennossa aktivoi bassotilan. Ominaisuudet ovat pääpiirteittäin samat kuin perustilassakin, mutta EQ-asetukset ja soundit on räätälöity bassokäyttöön sopiviksi. Kytkin 2 ala-asenossa terävä, täyteläinen chorussoundi, yläasento aktivoi vintagemaisemman soundin, jossa enemmän lämpöä.
  • Virrantarve: 2,1mm 9V DC miinus keskellä virtalähde (ei sisälly pakettiin), 65 mA.
  • True Bypass
  • Tehty USA:ssa

  Toimitukset Suomeen

  Lähetys saman päivän aikana