lisätty Kassa

Termit kuntoon, osa 2 - Lähtö, osio, eristetty ja reguloitu

Virtalähde kytketään seinän verkkovirtaan, ja se muokkaa sähköä pedaaleita varten niin, että ne toimivat kuten valmistaja on suunnitteluvaiheessa ajatellut. Virtalähteiden käyttöön liittyy muutamia sähköalan termejä, jotka voivat kauhistuttaa soittajaa jopa niin paljon, että virtalähde jää kokonaan hankkimatta. Teemme parhaamme avataksemme näiden termien merkityksiä niiltä osin kuin ne ovat muusikolle tarpeellisia.

Lähdöt vs. osio

Lähdöillä tarkoitamme virtalähteen pedaaleille tarkoitettuja naarasliittimiä. Nämä on kuitenkin voitu yhdistää virtalähteen sisällä samaksi osioksi, jolloin niillä on sama maa. Suosittelemme käytettäväksi vain yhtä pedaalia per virtalähteen osio. Näin vältytään hurinoilta tai jopa virtalähteen rikkoutumiselta. On hyvin tapauskohtaista, voiko samasta osiosta käyttää useampaa lähtöä, joten kaikista varmin ja häiriöttömin tapa on kytkeä jokaiseen osioon vain yksi pedaali. Näin jokainen pedaali on eristetty muista lähdöistä sähkönsyötön suhteen. Poikkeuksen tähän sääntöön tekee erillinen johto, jolla yhden lähdön voi jakaa kahdelle pedaalille ilman häiriöitä.


Mitä tarkoittaa eristetty (engl. isolated) virtalähde?

Virtalähteen eristetty lähtö tarkoittaa, että sen yksittäisen ulostulon maapotentiaali on erillään saman virtalähteen muista lähdöistä.

Jos virransyötön eri lähtöjen maat ovat yhdessä, ne voivat muodostaa hurinaa aiheuttavan maalenkin, sillä maa kulkee sekä virran että signaalin mukana. Näin ne muodostavat "kehän" ja toimivat antenneina poimien melua ympäristöstä. Oikein eristetty virtalähteen ulostulo on myös erotettu verkkovirran maasta, mikä vielä omalta osaltaan ehkäisee mahdollisia ongelmia.

Eristetty lähtö ei aiheuta maalenkkiä järjestelmään, jossa käytetään useita efektejä yhtä aikaa. Kaikki Custom Boardsin myymät virtalähteet ovat erotettuja, eli virtalähteen sisällä on ikään kuin useampi erillinen yksikkö. Tämä takaa sen, ettei ylimääräisiä hurinoita synny.

Mitä tarkoittaa säännöstelty (engl. regulated) virransyöttö?

Reguloitu virtalähde tarkoittaa, että virtalähde tai sen yksittäinen lähtö pystyy tuottamaan tasaista jännitettä (voltteja) pedaaleille, vaikka niiden asetuksia muutettaisiin niin, että efektien virrantarve kasvaa tai vähenee. Jos virtalähde ei olisi reguloitu, jännite (voltit) tippuvat aina, kun virrankulutus (ampeerit) nousee, ja toisin päin.

Haluamme toisin sanoen antaa efekteillemme reguloitua jännitettä eristetystä lähdöstä.

*****

Jos et haluakaan syystä tai toisesta viedä itse pedaalilautaprojektiasi loppuun asti, voimme viimeistellä pedaalilaudan puolestasi niillä tarvikkeilla, jotka olet meiltä hankkinut. Ne eivät siis missään tapauksessa mene hukkaan.

ALOITA PEDAALILAUTAPROJEKTISI AMMATTILAISEN AVULLA.

Katso palvelumme

Toimitukset Suomeen

Lähetys saman päivän aikana