lisätty Kassa

 

Miten valitsen pedaaleilleni oikean virtalähteen?

Yleisin epäonnistumisen syy pedaalilautaprojektissa on se, ettei virtalähteen valintaan ole keskitytty tarpeeksi. Vaikka pedaalit saisivatkin oikeaa jännitettä, signaali hurisee ja sen taso on heikko. Tämä häiritsee sekä soittajaa että yleisöä etenkin kappaleiden suvantokohdissa ja väleissä.

Mielestämme virtalähde on kuin pedaalilaudan moottori, joten sen pitää olla käyttötarkoitukseen sopiva. Muuten mikään sen ympärillä ei toimi halutusti. Hiljaisuus on myös tärkeä osa musiikkia, ja vain oikeanlaisen virtalähteen avulla kaikki häiriöäänet saadaan poistettua.


Valitettavan moni valitsee kasan pedaaleita, lätkäisee ne pedaalilaudan päälle ja alkaa vasta sitten miettiä, miten niille annetaan sähköä. Monen soittajan ongelmana on se, etteivät he tunne virransyötön perusperiaatteita eivätkä siis osaa valita virtalähdettä. Pahinta kiireisen muusikon elämässä on kuitenkin se, että oikeanlaisen virtalähteen etsimiseen menee aivan liian paljon aikaa. Tämä opas pyrkii auttamaan juuri tässä ongelmassa.

Efektien, pedaalien ja virtalähteen kolmiyhteys

Tosiasiassa pedaalilaudan suunnittelun alkuvaiheet ovat kolmen kauppaa. Kun efektit ja lisälaitteet on valittu, voidaan mennä joko virtalähde tai pedaalilauta edellä, eli valita ensiksi virtalähde ja siihen sopiva pedaalilauta, tai toisinpäin. Virtalähdevalmistajat seuraavat pedaalilautojen kehitystä ja muokkaavat tuotteitaan uusimpiin lautoihin sopiviksi, joten kaikkiin käyttötarkoituksiin löytyy nykyään sopiva virtalähde.

Olemme helpottaneet osaltamme tätä valintaa ja tehneet jokaisen virtalähteen yhteyteen taulukon, josta näkee, mihin pedaalilautaan se mahtuu ja miten se kiinnitetään siihen. 


Jos laudassasi on ollut ongelmia hurinoiden suhteen tai osalle efekteistä virta otetaan erillisistä mokkuloista, suosittelemme päivittämään virtalähteet sellaisiksi, että kaikkiin pedaaleihin saadaan virta samasta lähteestä.

Voiko samaa virtalähdettä käyttää eri puolilla maailmaa?

Virtalähde nappaa oman käyttöjännitteensä seinän pistokkeesta ja muuntaa sen sitten sellaiseksi, että efektipedaalit voivat käyttää sitä. Euroopassa ja Australiassa käytetään 230 voltin jännitettä, mutta Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa jännite on 115 volttia. Japani on kolmas pääalue, jossa on eri jännite. Siellä käytetään lähtökohtaisesti 100 voltin jännitettä, mutta koska heidän sähköosaamisensa ja tietotaitonsa on huippuluokkaa, keikkapaikoilta löytyy yleensä mitä tahansa jännitettä, mitä bändi laitteillensa tarvitseekin. Eurooppalaisille bändeille pääasialliseksi ongelmaksi jäävät siis Amerikat ja toisin päin.

Jos aikoo keikkailla Yhdysvalloissa ja käyttää paikallisia vahvistimia, voi olla kätevää, että myös virtalähde toimii 115 voltin jännitteellä. Näin ei tarvita erillistä step up -muuntajaa verkkovirran ja pedaalilaudan väliin muuntamaan seinästä tulevan verkkovirta 115 voltista 230 volttiin.


Voodoo Labin rengassydänmuuntajaa käyttävät virtalähteet toimivat vain ja ainoastaan yhdellä jännitteellä. USA:ssa ja Euroopassa käytetään siis erilaisia Voodoo Labin virtalähteitä; Voodoo Labin virtalähteitä löytyy 230 voltin ja 115 voltin versioina.

Kaikissa Cioksin Standard- ja Professional-sarjan virtalähteissä on kytkin, jolla sisään tuleva jännite voidaan vaihtaa 230 voltista 115 volttiin. Näitä voidaan siis käyttää ympäri maailmaa (Japanin keikkapaikkojen fasiliteetit huomioiden).


Kaikkia hakkurivirtalähteitä voidaan yleensä käyttää ympäri maailmaa. Uudemmat hakkuritekniikalla toteutetut Cioksin ja Voodoo Labin mallit toimivat millä vain jännitteellä 100 – 240 voltin alueella, kunhan seinään menevä liitin on oikeanlainen.

Yksi vai useampi virtalähde?

Jos efektejä on huomattavan paljon, voidaan miettiä, otetaanko yksi iso vai kaksi pienempää virtalähdettä. Etenkin jos soittajalla on jo olemassa virtalähde, on luontevaa miettiä, mikä olisi hyvä virtalähde sen kumppaniksi. Tämä valinta tehdään sekä lähteiden virranantokyvyn että niiden yhdistettävyyden perusteella.
Osa Voodoo Labin ja Cioksin virtalähteistä on varustettu verkkovirran läpisyöttömahdollisuudella. Tämä tarkoittaa, että useita virtalähteitä voidaan linkittää peräkkäin ja laudasta lähtee ulos vain yhden virtalähteen johto. Cioksilla on omiin virtalähteisiinsä sopivia adaptereita. Voodoo Labilla kyseistä johtoa ei ole valmiina, mutta sellaisen voi rakentaa valikoimastamme löytyvistä tarvikkeista itse vaivattomasti.

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että jos käyttää kahta virtalähdettä, niistä toisessa olisi hyvä olla verkkovirran sisääntulon lisäksi ulostuloliitäntä läpiviennille, jolloin virtalähteet saadaan yhdistettyä kätevästi. Hyvässä lykyssä tällainen on jo vanhassa virtalähteessäsi, jolloin siihen on helppo kytkeä toinen mokkula jatkamaan virransyöttöä.

Jos tällaista liitäntää ei ole, se ei ole maailmanloppu. Yleinen vaihtoehto on asentaa pedaalilautaan tavallinen jakorasia, johon molemmat virtalähteet saadaan kytkettyä kiinni. Tälläkin tavalla pedaalilaudasta lähtee ulos vain yksi verkkokaapeli.

Onko efektejä tulossa lisää, eli jätetäänkö virtalähteeseen laajennusvaraa?

Jos tuntuu siltä, että pedaalilautaasi on tulossa myöhemmin lisää pedaaleita tai haluat virroittaa jonkin laudan ulkopuolisen laitteen samasta virtalähteestä, on syytä miettiä, kannattaisiko valita virtalähde, johon jää pedaalien jälkeen vielä 1 – 2 ylimääräistä lähtöä.

Toinen keino varautua tulevaan on valita virtalähde, jonka lähdöissä riittää ampeereja digiefekteille vaikka käytössä olisikin tällä hetkellä pelkkiä analogiefektejä. Tämä voi tarkoittaa normaalia 9 voltin lähtöä mutta 400 mA:n virrantuottokapasiteettia, vaikka kyseiseen lähtöön kytketty efekti söisikin vain alle 10 mA.

Onko mukana AC-pedaaleita?

Yleisimmin AC- eli vaihtovirtaa tarvitsevat pedaalit ovat sellaisia, joissa on käytetty paljon jännitettä ja virtaa vaativaa etuasteputkea. Myös jotkut vanhemmat digitaaliefektit voivat tarvita AC-virtaa. Yleinen trendi tuntuu olevan, että yhä useampi laite toimii 9 voltin DC-virralla, ja AC-virtaa vaativat pedaalit tuntuvat vähenevän valmistajien listoilta.

Kannattaa olla todella tarkkana AC-virtaa käyttävien efektien ja sitä tarjoavien virtalähteiden kanssa, sillä AC-virta voi mahdollisesti hajottaa DC-virralla toimivan efektin.

Jännite ja virta – mistä tiedän kuinka paljon efektini tarvitsee sähköä?

Pedaalilaudan virroitussuunnitelmaa tehtäessä lautaan tulevat efektit on syytä listata paperille tai taulukkoon ja etsiä tiedot kunkin efektin virroittamisesta yksi kerrallaan. Nämä tiedot löytyvät usein joko suoraan pedaalista virtaliittimen läheisyydestä tai laitteen manuaalista.


Tarvittavat tiedot ovat:

 • V = voltit (jännite). Tarkista ensin, millaisen jännitteen eli kuinka monta volttia pedaali tarvitsee. Tämän luvun pitää täsmätä aina. Liian suuri jännite voi hajottaa pedaalin.
 • A = ampeeri (virta, efekteissä usein mA eli milliampeeri). Seuraavaksi katso, kuinka paljon virtaa eli milliampeereja efekti vaatii. Liika virta ei hajota pedaalia kuten liika jännite. Voit huoletta siis kytkeä 10 mA kuluttavan efektin virtalähteen 100 mA:n lähtöön. Pedaali ottaa vain sen, minkä se tarvitsee, joten jos virtalähteen syötössä on enemmän ampeereja, siihen voidaan ketjuttaa tapauskohtaisesti useampikin pedaali erillisellä splitterijohdolla.
 • AC vai DC = käyttääkö efekti vaihtovirtaa vai tasavirtaa. Tarkista viimeiseksi, käyttääkö efekti tasavirtaa (DC) vai vaihtovirtaa (AC). Ole tarkkana tämän kanssa, sillä vääränsuuntainen virta voi vahingoittaa efektiä. Valtaosa nykyisin markkinoilla olevista efekteistä toimii tasavirralla.

Custom Boards on listannut sivuilleen kaikkien valikoimastamme löytyvien efektien virrankulutuksen. Mikäli pedaali ei ole valikoimassamme, itse pedaalista tai vähintäänkin sen manuaalista pitäisi löytyä tarpeelliset tiedot sen virrantarpeesta. Nopeimmin nämä tiedot löytää nykyään melkeinpä pelkästään Internetistä. Googlaamalla saadaan selvitettyä minkä tahansa pedaalin virrantarve sekunneissa. Kirjoita hakusanoiksi pedaalin nimi ja esimerkiksi:

– current draw
– power draw
– mA draw
– power consumption
– power adapter specs

Eri pedaalien virrantarpeet

Pedaalilaudan suunnittelua helpottaa, jos sinulla on peruskäsitys efekteistä ja niiden virrantarpeista. Karkeasti yleistettynä efektien virrantarve menee seuraavasti:

 • Perinteiset overdrivet, kompressorit, distortionit, boosterit ja wahit kuluttavat vähän virtaa. Yleensä haarukka on noin 4 – 20 mA.
 • Digitaaliset viritysmittarit ja modulaatiopedaalit ovat virrankulutuksessa keskivaiheilla. Yleensä 40 – 60 mA.
 • Varhaiset digitaaliset pedaalit, jotka vielä toimivat 9 voltin paristolla, voivat käyttää noin 60 – 80 mA. Ylipäätään jos laite toimii 9 voltin paristolla, se ei voi kuluttaa yli 80 mA:n virtaa.
 • 2000-luvun alun digitaaliset pedaalit, kuten Bossin tuplapedaalit ja monet EHX:n digipedaalit, ottavat 150 – 200 mA. Tässä luokassa liikkuvat myös useimmat MIDI-ohjaimet.
 • Pedaalilautaan asennettavien True Bypass-looppereiden virrantarve liikkuu yleensä 150 – 400 mA:n välillä laitteesta ja sen ominaisuuksista riippuen.
 • Modernien digitaalisten pedaalien (Strymon, Source Audio jne.) virrantarve on yleensä 200– 300 m.
 • Eventiden pedaalit ovat vieläkin virranhimoisempia ja tarve on noin 400 – 500 mA.
 • 500 mA:n yläpuolelle menevät lähinnä voimakkailla efektiprosessoreilla varustetut multiefektit ja etuasteet.

Polariteetti ja liittimet

Viimeinen asiat, joka tulee ottaa huomioon virtalähteen valinnassa ovat: 

 • DC-polariteetti.
 • Kunkin laitteen käyttämä liitintyyppi.

Liitintyyppi tarkoittaa laitteeseen kytkettävän liittimen mallia ja kokoa, ja polariteetti puolestaan sitä, mikä osa liittimestä on plus ja mikä miinus. Tämä on myös hyvä selvittää ja kirjata ylös virranjakosuunnitelmaan.  


Virranjakosuunnitelman tekeminen

Tässä on esimerkki taulukosta, jonka voit tehdä helposti itse. Täytä sarakkeet niiden pedaalien mukaisesti, jotka aiot laittaa pedaalilautaasi.

Pedaali Voltit  AC/DC   Liitintyyppi Virrankulutus (mA)
Fulltone OCD   9-18 V   DC 2.1 mm/miinus keskellä
8 mA
Strymon Mobius    9 V   DC 2.1 mm/miinus keskellä 300 mA
Fulltone ’69 Fuzz     9 V    DC 2.1 mm/plus keskellä
2 mA

Tässä vielä reaalimaailman esimerkkejä Virtalähteen valinta -palvelustamme.

Case 1

Efektit: Analogman Mini Chorus, Dunlop Original Crybaby GCB95, Fulltone OCD, Mad Professor Little Green Wonder, MXR Dyna Comp, Neunaber Immerse Reverberator, Simble, Strymon El Capistan, Walrus Audio Monument

Mahdolliset lisäykset: Lisäyksiä ei ole tulossa vähään aikaan, mutta jotkin pedaalit voivat vaihtua. Crybaby on vaihtumassa Fulltonen Clyde Wahiin ja Dyna Comp vaihtuu jossain välissä Mad Professorin Forest Green Compressoriin.

Pedaalilauta: Pedaltrain Classic 1

Suositeltu virtalähde: Voodoo Lab Pedal Power 2 Plus

Lisäksi tarvitaan: 1 kpl Voodoo Lab Output Splitter-kaapeleita ja yksi lisäjohto Output Splitterin kanssa käytettäväksi. 

Output Splitterin kanssa suosittelemme käyttämään suorilla liittimillä varustettuja virtajohtoja ja varmistamaan liitoksen sähköteipillä.

Virtalähde kiinnitetään Pedaltrain Classic 1 -pedaalilaudan pohjaan käyttämällä Pedaltrain Voodoo Lab Mounting Kit -kiinnitysrautoja.

Rautojen kiinnittämistä varten pedaalilaudan kehikkoon on porattava 3 millimetrin reiät

Jätä kaikki virtalähteen pohjassa olevat dippikytkimet NORMAL-asentoon. Kaikkien pedaalien kanssa voi käyttää samoja mustia perusvirtajohtoja. Liitin on kaikissa pedaaleissasi samanlainen (paitsi mahdollisesti Dyna Compissa valmistusvuodesta riippuen; vanhemmissa virtaliitin oli pikkuplugi, mutta sellainenkin tulee virtalähteen mukana).

Kytke pedaalit virtalähteeseen seuraavalla tavalla: 

 • Ulostulo 1 (9V 100 mA): Analogman Mini Chorus
 • Ulostulo 2 (9V 100 mA): Dunlop Crybaby CGB95 (jos vaihdat wahisi Fulltonen Clyde Wahiin, voit käyttää samaa virtalähteen lähtöä). Dunlopin wahien paksun kuoren takia on yleensä parempi käyttää suoraa plugia pedaalin päässä; kulmaliittimellä varustettu virtajohto irtoaa paksun kuoren takia helpommin.
 • Ulostulo 3 (9V 100 mA): Fulltone OCD
 • Ulostulo 4 (9V 100 mA): OUTPUT SPLITTER: Mad Professor Little Green Wonder & Mad Professor Simble. Kytke Little Green Wonder valkoisella raidalla merkittyyn haaraan ja Simble mustaan haaraan.
 • Ulostulo 5 (9V 250 mA): Strymon El Capistan
 • Ulostulo 6 (9V 250 mA): Walrus Audio Monument
 • Ulostulo 7 (9V 100 mA): MXR Dyna Comp (jos vaihdat kompressorisi Mad Professorin Forest Green Compressoriin, voit käyttää samaa virtalähteen lähtöä)
 • Ulostulo 8 (9V 100 mA): Neunaber Immerse


Case 2

Efektit: BOSS Tuner TU-2, MXR Dyna comp, BJF Baby Blue, BOSS Combo Drive BC-2, BOSS Equalizer GE-7, BOSS Chorus CE-3, BOSS Gigadelay DD-20, Strymon Big Sky, Digitech Jamman Solo XT

Mahdolliset lisäykset: BOSS Gigadelay DD-20 -pedaali vaihtuu mahdollisesti Strymonin Timelineen tai vastaavaan. Lautaan on tulossa vielä ainakin yksi pienikokoinen efekti, eli virtalähde ei saisi mennä ihan äärirajoille tämänhetkisellä kattauksella.


Pedaalilauta: Pedaltrain Classic 1

Suositeltu virtalähde: Cioks DC10 Link. Tällä virtalähteellä saat kaikki pedaalisi virtoihin, minkä lisäksi yksi virtalähteen lähtö jää yli myöhempää käyttöä varten.

Cioks DC10 Link kiinnitetään Pedaltrain Classic 1 -pedaalilaudan pohjaan käyttämällä Pedaltrain Universal Mounting Kit -kiinnitysrautoja.

Rautojen kiinnittämistä varten pedaalilaudan kehikkoon on porattava 3 millimetrin reiät.

Mikäli Boss CE-3 on vanha ja Bossin 12 V ACA -virtalähteellä toimiva, laita sille varatun lähdön dippikytkin 12 V -asentoon ja jätä muut 9 V -asentoon. Voit käyttää kaikkien pedaalien kanssa samoja mustia perusvirtajohtoja; liitin on samanlainen kaikissa pedaaleissa.

Kytke pedaalit virtalähteeseen seuraavalla tavalla:

 • Ulostulo 1 (9V 100 mA): Boss TU-2 Tuner
 • Ulostulo 2 (9V 100 mA): Boss GE-7 Equalizer
 • Ulostulo 3 (9/12V 100 mA): Boss CE-3 Chorus (laita dippikytkin kohtaan 12 V, mikäli pedaalissa on tarra "Use ACA adapter only")
 • Ulostulo 4 (9/12V 100 mA): MXR Dyna Comp
 • Ulostulo 5 (9/12V 200 mA): BJFe Baby Blue OD
 • Ulostulo 6 (9/12V 200 mA): Digitech Jamman XT
 • Ulostulo 7 (9/12V 400 mA): Boss BC-2 Combo Drive
 • Ulostulo 8 (9V 400 mA): Boss DD-20 Giga Delay. Jos vaihdat delayksi Strymon Timelinen, voit käyttää samaa lähtöä myös sille. Mikäli valitset jonkun muun kuin Strymonin, voit käyttää joko tätä tai nyt vapaaksi jäävää 10-lähtöä.
 • Ulostulo 9 (9V 400 mA): Strymon BigSky
 • Ulostulo10 (9-24V 800-300 mA): jää vapaaksi

*****

Jos et haluakaan syystä tai toisesta viedä itse pedaalilautaprojektiasi loppuun asti, autamme sinua mielellämme.

ALOITA PEDAALILAUTAPROJEKTISI AMMATTILAISEN AVULLA.

Täytä suunnittelulomake

Toimitukset Suomeen

Lähetys saman päivän aikana